top of page

Group

Offentlig·67 medlemmer

Bruken av bilder skapt av kunstig intelligens er et fascinerende og kontroversielt tema. På den ene siden åpner det opp for nye kreative muligheter og utforsker grensene for kunstnerisk uttrykk. På den andre siden reiser det spørsmål om autentisitet og originalitet, da AI ikke har følelser eller opplevelser å trekke fra. Likevel mener jeg at disse bildene bidrar til en spennende samtale om forholdet mellom menneske og maskin, og utfordrer oss til å revurdere våre egne definisjoner av kunst. Det er en utforskning av det ukjente, og det er nettopp denne utforskingen som gjør det så spennende.

Om

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

medlemmer

Gruppeside: Groups_SingleGroup
bottom of page